content strategie

CONTENT MARKETING

Sla een brug tussen je organisatie en publiek

Op deze pagina leggen we uit wat content marketing is en wat je er mee kunt doen. Klik op het onderwerp hieronder om direct naar het juiste onderwerp te gaan.

Wat is content marketing eigenlijk?

Met content marketing beantwoord je vragen van een websitebezoeker, lead en klant. Zonder dat je daar direct iets voor terug verwacht. Je denkt dus vanuit de gebruiker en helpt hem of haar knelpunten op te lossen. Niet door te vertellen hoe goed je product of dienst is, maar door kennis weg te geven. Je laat zien dat je waardevol voor hem bent. Indirect geef je zo aan dat jij de juiste partij bent om zijn probleem op te lossen.

Waarom is een goede strategie belangrijk bij content marketing?

Ga je met content marketing aan de slag, dan ben je succesvoller als je begint met een heldere strategie. Want niet content, maar strategie is de sleutel tot succes. Die strategie laat zien hoe content marketing bijdraagt aan de missie, visie en doelstellingen van je organisatie, afdeling of product. Wat wil je bereiken? Wanneer is het een succes? Hoe wil je naar dat succes toewerken?

Een scherpe strategie maakt in de creatiefase ook duidelijk welke content niet relevant is voor je publiek. Het verhoogt dus de effectiviteit van al je vervolgstappen. 

 • Start bij de vraag wie je klant is en aan welke content hij behoefte heeft.
 • Kies dan je kanalen en bepaal hoe je de productie van je content organiseert.
 • Stel daarna je KPI’s en doelen vast.
 • Ga aan de slag met een contentkalender en het maken van content
 • Kijk vervolgens wat je meet en hoe vaak je evalueert.

   

Zo maak je een ‘handboek’ waar iedereen die werkt aan de content marketing-activiteiten op kan terugvallen.

WIE IS JE KLANT EN WAAR HEEFT HIJ BEHOEFTE AAN?

Een content strategie start bij de vraag wie je klant is en aan welke content hij behoefte heeft. Die strategie laat zien hoe content marketing bijdraagt aan de missie, visie en doestellingen van je organisatie, afdeling of product. Een scherpe strategie maakt in de creatiefase ook duidelijk welke content niet relevant is. Het verhoogt dus de effectiviteit van al je vervolgstappen. Ontwikkel daarom voordat je begint je persona’s. Daarna stel je KPI’s vast, bepaal je hoe je de productie van je content organiseert, wat je maakt en meet, hoe vaak je evalueert en met welk budget je werkt. Het is een ‘handboek’ waar iedereen die werkt aan de content marketing-activiteiten op kan terugvallen.

maak je content vanuit 3 perspectieven

Als je content maakt, laat die dan aansluiten op de vragen en wensen van je publiek. Vertel niet alleen over je bedrijf of producten, maak kijk wat je publiek echt bezighoudt en in beweging brengt. Je speelt daar op in door content te maken vanuit 3 perspectieven. Met de IK, JIJ, WIJ methode werken we van binnen naar buiten. Van je productpropositie naar de diepste wens van je publiek.

GEBRUIK ALTIJD EEN CONTENT KALENDER

Om overzicht te houden over de content die je maakt, gebruik je een content kalender. Daarin staat overzichtelijk weergegeven wie de content maakt, welke onderwerpen aan bod komen en via welke kanalen je je publiek benadert. Je kunt hier een planningtool zoals Hootsuite of Coosto aan koppelen zodat je vooruit kunt plannen. 

maak je content meetbaar

Bij content marketing vertaal je de doelstellingen uit je strategie naar concrete en eenvoudig meetbare subdoelen. Je kunt die subdoelen koppelen aan kanalen of communicatiemiddelen. Gebruik je bijvoorbeeld een whitepaper om leads te verzamelen, dan is een meetbaar subdoel het aantal downloads. Ook het aantal likes van een post op LinkedIn kan een subdoel zijn, of de bezoektijd van een digitaal relatiemagazine.

Hoe start je met content marketing?

Heb je je content strategie scherp voor ogen en een goed plan van aanpak voor je content marketing? Dan ben je klaar voor het creëren, publiceren, meten en evalueren van je content. 

 • De vorm die je kiest voor je content is natuurlijk afhankelijk van je publiek. Houden ze van video, dan maak je filmpjes. Willen ze overtuigd worden, dan laat je hun peergroup of een expert aan het woord. 
 • Een goede vindbaarheid is belangrijk. Bereik bepaalt grotendeels het succes van je content. Zorg daarom dat het makkelijk deelbaar is en seo-proof.
 • Digitale content is goed meetbaar. Dat is een van de voordelen. Je ziet al snel wat wel en niet werkt en kunt tussentijds eenvoudig zaken aanpassen.
 • Kijk bij evaluatie niet alleen naar het effect van de afzonderlijke elementen uit je contentplanning. Verlies het resultaat van je inspanningen op de lange termijn niet uit het oog. Die zijn vaak groter dan het kore termijn succes van de losse elementen.

VERDER PRATEN OVER content marketing?

foto Arthur Snaauw