online personeelsblad maken? 5 wijze lessen

Een personeelsblad maken dat goed gelezen en gewaardeerd wordt, wie wil dat niet? Bijzondere, interessante en informatieve verhalen van en over collega’s zijn vaak de basis voor succes. Gaat het om de uitwisseling van kennis tussen mensen of afdelingen? Is het verbeteren van de binding of samenwerking tussen collega’s je doel? Draait het om het verkleinen van de eilandcultuur binnen jouw organisatie? Knoop deze vijf wijze lessen in je oren als je meer wilt halen uit je interne communicatie.

Les 1: Stel doelen

Wil je communicatie meetbaar maken, dan zijn doelstellingen noodzakelijk. Alleen dan kun je een personeelsblad maken dat in de smaak valt bij je collega’s en dus goed gelezen wordt. Enkele voorbeelden van doelen:
  • Betrokkenheid tussen collega’s vergroten
  • Onderlinge kennisdeling
  • Toegankelijk maken van kennis en informatie
  • Gewijzigde bedrijfsdoelstellingen uitdragen

Les 2: Doe het niet alleen

Een personeelsblad kun je niet in je eentje maken. Een redactie(commissie) die de verhoudingen binnen de organisatie weergeeft is noodzakelijk. Met een communicatie adviseur, P&O-medewerker en de directie-assistent ben je er niet. Zorg dat elke afdeling vertegenwoordigd is. Laat ook niet-redactieleden meedenken over geschikte onderwerpen. Kies daarvoor niet voor de managers van een afdeling, maar mensen die precies weten wat er echt speelt op de afdeling of het bedrijfsonderdeel.

Les 3: Verhalen moet je halen

In een goed personeelsblad staan artikelen en rubrieken die leven bij je collega’s. Onderwerpen die ook thuis en op feestjes aan bod komen. Items die mensen persoonlijk raken! Vaak komen onderwerpen die écht interessant zijn niet vanzelf naar je toe. Wil je weten wie een bijzondere reis maakte? Ben je op zoek naar iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd? Zoek je de persoon die een voortrekkersrol heeft gespeeld bij een project? Ga dan naar je collega’s toe en vraag wat er leeft. Loop bij mensen binnen en zorg dat ze je kennen. Zo is de drempel veel lager om mee te werken aan een bericht of artikel.

Les 4: Werk voor je collega’s, niet voor de directie

Luisteren naar ‘his masters voice’ is geen goede raad. Probeer onderwerpen te vermijden die van bovenaf opgelegd worden. Natuurlijk kun je aandacht besteden aan beleid, nieuwe projecten en interessante ontwikkelingen. Maar kies dan voor de insteek waarbij de medewerker centraal staat. What’s in it for them?’ Wat is het effect van die belangrijke beslissing voor de werkvloer? Wat vinden je collega’s van de nieuwe strategie? Maak de vertaalslag naar een collega-vriendelijk uitgave en je personeelsblad wordt wél gelezen!

Les 5: Collega’s houden van persoonlijke verhalen

Verhalen over mensen, noem het gerust human intrest, worden meestal het beste gelezen in een personeelsblad. Denk aan informatie over nieuwe of vertrekkende collega’s, de hobby’s van de directeur of het vrijwilligerswerk van de vertegenwoordiger. Persoonlijke verhalen en rubrieken waarin mensen centraal staan geven je personeelsblad een positieve impuls. Lees ook deze 14 tips voor rake rubrieken.